Laatste nieuws

 • Seizoen 2020-2021

  Ingaande het seizoen 2020-2021 wordt de commissie versterkt door Willem van Vliet, minicoordinator van PQV.

  Waardoor het aantal comissie leden op 2 komt.

  Wj zijn druk bezig met de voorbereidingen voorhet komend seizoen, echter wij zijn daarbij nog wel in afwachting van de richtlijnen waar aan voldaan moet worden.

  Hierbij denkend aan hoeveel mensen mogen er in de zaal aanwezig zijn. De indeling van de zalen is bijna rond, helaas hebben wij voor het toernooi in december nog geen gegadigde gevonden.

  Nadat wij de richtlijnen hebben intvangen zullen wij deze ook publiceren en hopen dan ook op de medewerking van de ouders. Speelplezier van de kinderen is het belangrijkste.

   

  Ronald

   
 • Ook het laatste toernooi in Pijnacker is afgelast

  Vandaag ontvingen wij het bericht van de Nevobo dat alle reeds geplande CMV-toernooien uit het programma worden gehaald.

   
 • Het toernooi gaat niet door

  De Nevobo heeft besloten alle wedstrijden t/m 31 maart af te gelasten.
  Ook het CMV-toernooi dat gepland was op zaterdag 14 maart in Wateringen zal derhalve geen doorgang vinden.

Info toernooi organisatie

De CMV-toernooien komen tot stand in nauwe samenwerking tussen de CMV-commissie en de verenigingen. Hieronder kunt u lezen hoe de taken verdeeld zijn en vindt u handige informatie voor het organiseren van een toernooi, zoals een draaiboek.

CMV Toernooicommissie

is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Seizoensplanning van de CMV toernooien
 • Verdeling van de CMV toernooien over de verenigingen die zaalruimte beschikbaar stellen
 • Afstemming van toernooizaken met de verenigingen CMV coördinatoren
 • Toernooiplanning, wedstrijddocumentatie en overall wedstrijdleiding
 • Ondersteuning CMV coördinatoren m.b.t. spelniveau van de teams
 • Spelregeluitleg op de toernooien
 • Beheer website
 • Kwaliteitsbewaking toernooien
 • Communicatie met Nevobo

Organiserende verengingen

hebben de volgende taken: 

 • Inhuur/afspraken met de zaalbeheerder en bemensing kantine
 • Verzorgen van velden/netten en meubilair
 • Zorgdragen dat de benodigde toernooiattributen tijdig bij de organiserende vereniging beschikbaar zijn.
 • Ondersteuning wedstrijdleiding op toernooidag
 • Publiceren van wedstrijduitslagen op de toernooidag

De 'Meneer' achter de computer

meneer-laptop-glowing-edges
Op de CMV toernooien wordt de taak van wedstrijdleiding vervuld door Ronald Falter.

Dat hij hierbij gebruik maakt van een computer (die we graag heel willen houden) is vandaag de dag niet zo heel onlogisch. Maar wat doet hij nu eigenlijk allemaal met die computer?

Lees meer...

Praktische informatie voor organiserende vereniging

Bij het organiseren van een CMV-toernooi komt heel wat kijken. In de loop van de jaren is bij diverse verenigingen veel ervaring opgedaan. Deze nuttige informatie en tips zijn gebundeld in een draaiboek. Per vereniging en locatie kunnen de taken en afspraken uiteraard enigzins verschillen. Dit draaiboek helpt jullie op weg.

toernooi-organisatie-poster-edges 

Copyright © Minihaaglanden 2013. All Rights Reserved.