Laatste nieuws

Info toernooi organisatie

De CMV-toernooien komen tot stand in nauwe samenwerking tussen de CMV-commissie en de verenigingen. Hieronder kunt u lezen hoe de taken verdeeld zijn en vindt u handige informatie voor het organiseren van een toernooi, zoals een draaiboek.

CMV Toernooicommissie

is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Seizoensplanning van de CMV toernooien
 • Verdeling van de CMV toernooien over de verenigingen die zaalruimte beschikbaar stellen
 • Afstemming van toernooizaken met de verenigingen CMV coördinatoren
 • Toernooiplanning, wedstrijddocumentatie en overall wedstrijdleiding
 • Ondersteuning CMV coördinatoren m.b.t. spelniveau van de teams
 • Spelregeluitleg op de toernooien
 • Beheer website
 • Kwaliteitsbewaking toernooien
 • Communicatie met Nevobo

Organiserende verengingen

hebben de volgende taken: 

 • Inhuur/afspraken met de zaalbeheerder en bemensing kantine
 • Verzorgen van velden/netten en meubilair
 • Zorgdragen dat de benodigde toernooiattributen tijdig bij de organiserende vereniging beschikbaar zijn.
 • Ondersteuning wedstrijdleiding op toernooidag
 • Publiceren van wedstrijduitslagen op de toernooidag

De 'Meneer' achter de computer

meneer-laptop-glowing-edges
Op de CMV toernooien wordt de taak van wedstrijdleiding vervuld door Ronald Falter.

Dat hij hierbij gebruik maakt van een computer (die we graag heel willen houden) is vandaag de dag niet zo heel onlogisch. Maar wat doet hij nu eigenlijk allemaal met die computer?

Lees meer...

Praktische informatie voor organiserende vereniging

Bij het organiseren van een CMV-toernooi komt heel wat kijken. In de loop van de jaren is bij diverse verenigingen veel ervaring opgedaan. Deze nuttige informatie en tips zijn gebundeld in een draaiboek. Per vereniging en locatie kunnen de taken en afspraken uiteraard enigzins verschillen. Dit draaiboek helpt jullie op weg.

toernooi-organisatie-poster-edges 

Copyright © Minihaaglanden 2013. All Rights Reserved.