Laatste nieuws

Facebookbutton

Spelregels Cool Moves Volley

De gedachte achter het Cool Moves Volley (verder CMV genoemd) is om jonge kinderen op een voor hun prettige manier te laten kennis maken met de volleybalsport en het spelenderwijs aanleren van de diverse technieken. Het CMV is opgebouwd uit 6 niveaus, het CMV-dakpanmodel. In dit model is rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden per leeftijdsgroep. Het biedt structuren die aanpasbaar zijn aan de individuele ontwikkeling. De ontwikkeling van het bewegende kind staat centraal. De opgestelde spelregels dienen hierbij als ondersteuning van de ontwikkeling per niveau.

Dit document beschrijft de spelregels die gelden voor het seizoen 2018-2019. Ten opzichte van de vorige editie (2017-2018) zijn er geen wijzigingen.
In een klein aantal speelgebieden wordt er gespeeld met aangepaste regels op niveau 2 en 3. Onze regio doet hier niet aan mee. (meer info op de Nevovo-site)
Deze testfase zal eind 2018 geëvalueerd worden en uitmonden in een nieuw voorstel voor de spelregels voor de jeugd tot 12 jaar.

Copyright © CMV Regio Haaglanden 2018. All Rights Reserved.