Mensen die wedstrijden gaan leiden, moeten minimaal op de hoogte zijn van de leerdoelen van het desbetreffende niveau. Een betere functienaam voor de scheidrechter is spelleider.
Op het moment dat er een beslissing genomen wordt door de scheidrechter fluit deze en geeft het bij de beslissing behorende scheidsrechtersteken aan. Het hoofddoel van de scheidsrechter is om de wedstrijd tot een goed einde te brengen en om duidelijke beslissingen te nemen.