In sommige gevallen kan het voorkomen dat abusievelijk fouten gemaakt worden bij het opschrijven van de uitslag of de verwerking hiervan. Het verdient dan ook aanbeveling om de uitslag even goed te controleren voordat het wedstrijdbriefje wordt afgetekend. In voorkomende gevallen zal de toernooicommissie contact opnemen met de tegenpartij en indien de uitslag inderdaad onjuist blijkt te zijn, deze corrigeren.