Op de toernooidag zelf worden de uitslagen handmatig verwerkt door de organiserende vereniging. De toernooicommissie CMV Haaglanden ondersteunt dit met een computerprogramma van waaruit de uitslag ook op de website geplaatst wordt.
In de praktijk komt het wel eens voor dat er in de handmatige verwerking missers worden gemaakt. Het computerprogramma geeft hierin echter uitsluitsel.