Aanmelden van teams voor de toernooien

De teams dienen te worden aangemeld via de Nevobo-site (www.nevobo.nl). Dit gaat op dezelfde wijze als het aanmelden van de reguliere competitieteams. Dit kan via de wedstrijdsecretaris, maar het is handiger als de CMV-coördinator in Sportlink de rol "Wedstrijdsecretaris CMV" krijgt. Deze rol kan via de ledenadministratie van de vereniging worden gekoppeld in Sportlink.
De enige eis is dat je lid van de Nevobo moet zijn. 

De inschrijving staat nu al open voor alle toernooien en sluit een week voor het toernooi. De inschrijvingen moeten één week voor het toernooi op vrijdag 15:00 uur binnen zijn.

Naamgeving van de teams

Om goed met het systeem van de Nevobo samen te kunnen werken zijn krijgen de teams een naam, die voldoet aan Vereniging Niveau Volgnummer. Een aantal voorbeelden:

  • Kalinko N5 1, is het eerste team van Kalinko op niveau 5;
  • DEO N2 3, is het derde team van DEO op niveau 2;
  • Etc…

Bij het inschrijven op de site van de Nevobo zal dit ook de enige manier van inschrijven zijn.

Wedstrijdschema’s

Zoals gebruikelijk worden de voorlopige schema’s op zondagavond op deze website (www.cmvhaaglanden.nl) gepubliceerd. Hier kunnen dan nog tot en met dinsdag wijzigingen op aangebracht worden.

Daarna worden de schema’s definitief en doorgestuurd naar de Nevobo (Jeroen Ros). Jeroen zorgt dan voor publicatie op de Nevobo-site, zodat iedereen de wedstrijden in de app op zijn/haar smartphone kan zien. Daarnaast worden de schema’s ook op onze site gepubliceerd.

Helaas is het niet mogelijk om de scheidsrechters te zien in de app. Vandaar, dat wij bij de velden (achter de wedstrijdbriefjes) een overzicht hangen van welke team wanneer moet fluiten.

Tenslotte kan het voorkomen, dat we een last-minute wijziging moeten doorvoeren, die we niet meer via de app kunnen publiceren.