De gedachte achter het Cool Moves Volley (verder CMV genoemd) is om jonge kinderen op een voor hun prettige manier te laten kennis maken met de volleybalsport en het spelenderwijs aanleren van de diverse technieken. Het CMV is opgebouwd uit 6 niveaus, het CMV-dakpanmodel. In dit model is rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden per leeftijdsgroep. Het biedt structuren die aanpasbaar zijn aan de individuele ontwikkeling. De ontwikkeling van het bewegende kind staat centraal. De opgestelde spelregels dienen hierbij als ondersteuning van de ontwikkeling per niveau.

De actuele spelregels staan in dit document. Er is ook een handige spelregelkaart beschikbaar.

Ten opzichte van de vorige editie (2018-2019) zijn er enkele wijzigingen.

  • Op niveau 1 t/m 3 wordt niet meer het veld verlaten bij het maken van een fout. Er kunnen punten worden behaald door de bal in het veld op de grond te krijgen bij de tegenstander of als de tegenstander een fout maakt waardoor de bal niet meer in het spel blijft.
  • Daarnaast kunnen er met extra acties bonuspunten worden behaald tijdens een rally. Hoe een bonuspunt te behalen is, is beschreven bij de betreffende niveaus.