Laatste nieuws

Facebookbutton

Aanmelden

Wijziging aanmelden teams

Mety ingang van het seizoen 2018-2019 dienten de teams te worden aangemeld via de Nevobo-site (www.nevobo.nl). Dit gaat op dezelfde wijze als het aanmelden van de reguliere competitieteams. Dit kan via de wedstrijdsecretaris, maar het is handiger als de CMV-coördinator in Sportlink de rol "Wedstrijdsecretaris CMV" krijgt. Dit kan via de ledenadministratie van de vereniging.
De enige eis is, dat je lid van de Nevobo moet zijn. Voor vragen, kun je terecht bij Jeroen Ros (jeroen.ros@nevobo.nl ).

De inschrijving staat nu al open voor alle toernooien en sluit een week voor het toernooi. Ook dit seizoen geldt weer, dat de inschrijvingen één week voor het toernooi op vrijdag 15:00 uur binnen moeten zijn.

Naamgeving van de teams

Om goed met het systeem van de Nevobo samen te kunnen werken zijn krijgen de teams een naam, die voldoet aan Vereniging Niveau Volgnummer. Een aantal voorbeelden:

  • Kalinko N5 1, is het eerste team van Kalinko op niveau 5;
  • DEO N2 3, is het derde team van DEO op niveau 2;
  • VVV Delta N4 2, is het tweede team van VVV Delta op niveau 4;
  • Zovoc N3 8, is het achtste team van Zovoc op niveau 3;
  • Etc…

Bij het inschrijven op de site van de Nevobo zal dit ook de enige manier van inschrijven zijn.

Wedstrijdschema’s

Zoals gebruikelijk worden de voorlopige schema’s op zondagavond op deze website (www.cmvhaaglanden.nl) gepubliceerd. Hier kunnen dan nog tot en met dinsdag wijzigingen op aangebracht worden.

Daarna worden de schema’s definitief en doorgestuurd naar de Nevobo (Jeroen Ros). Jeroen zorgt dan voor publicatie op de Nevobo-site, zodat iedereen de wedstrijden in de app op zijn/haar smartphone kan zien. Daarnaast worden de schema’s ook op onze site gepubliceerd.

Helaas is het niet mogelijk om de scheidsrechters te zien in de app. Vandaar, dat wij bij de velden (achter de wedstrijdbriefjes) een overzicht hangen van welke team wanneer moet fluiten.

Tenslotte kan het voorkomen, dat we een last-minute wijziging moeten doorvoeren, die we niet meer via de app kunnen publiceren.

Alle wedstrijden krijgen een uniek nummer, die de codering van de Nevovo volgt. Vandaar dat de teams in de indeling niet meer 1-7, maar A-G genummerd worden.

 

Copyright © CMV Regio Haaglanden 2018. All Rights Reserved.